EMSVPS是国人VPS服务商,采用Xen架构,感恩节活动:圣何塞T2_限10个、圣何塞CO_限10个、佛利蒙HE_限10个,均为国内优质线路,购买1G高级型仅 ¥115元/月(购买链接)配置如下:

  • 3 vCPU core
  • 1024MB guaranteed memory
  • 30GB HDD storage
  • Unlimited data transfer on 100Mbps
  • Xen/XenSystem

## T2:173.252.216.1 – ## CO:38.122.96.6 – ## HE:184.105.160.1

目前有2 条留言

  1. 2011年12月22日 23:05 小也   |  引用  |  #1     

    这个好贵呀,84的vps为什么那么便宜

发表评论

/ 快捷键:Ctrl+Enter